Ուղեցույցներ
Երեխաների առցանց պաշտպանության ուղեցույց քաղաքականություն մշակողների համար (12.01.2024)
Տեխնոլոգիական ոլորտը կարևոր և ակտիվ դերակատարում ունի այսսօրվա երեխաների և ապագա սերունդների համար, քանի որ համացանցի վրա հիմնված ծառայությունները և այլ տեխնոլոգիաներն օգտագործման համար ավելի անվտանգ և ապահով են:

2020թ․

Այս թարգմանությունն իրականացվել է «Հայաստանի օպերատորների միություն» ՀԿ-ի կողմից՝ Հեռահաղորդակցության միջազգային միության «Երեխաների առցանց պաշտպանություն» համաշխարհային ծրագրի շրջանակներում: 

ՀՄՄ-ի Երեխաների առցանց պաշտպանության ուղեցույցների պաշտոնական տարբերակները ՄԱԿ-ի վեց պաշտոնական լեզուներով հասանելի են հետևյալ հղումով: