Ուղեցույցներ
Երեխաների առցանց պաշտպանության ուղեցույց նախատեսված ծնողների եւ մանկավարժների համար (12.01.2024)
Ծնողների և մանկավարժների համար նախատեսված ե -.pdf [3.83 Mb] րեխաների առցանց պաշտպանության ուղեցույցը հնարավորություն է ընձեռում ծնողներին, խնամակալներին և մանկավարժներին ստանալ աջակցություն՝ ավելի լավ հասկանալու երեխաների համար առցանց ռիսկերն և վնասները, այդ թվում՝ ներկայացնելով կոնկրետ ուղեցույցներ և գործիքներ երեխաներին և երիտասարդներին աջակցելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան լիովին օգուտ քաղել հնարավորություններից, որն առաջարկում է թվային միջավայրը։

2020թ․

Այս թարգմանությունն իրականացվել է «Հայաստանի օպերատորների միություն» ՀԿ-ի կողմից՝ Հեռահաղորդակցության միջազգային միության «Երեխաների առցանց պաշտպանություն» համաշխարհային ծրագրի շրջանակներում:

ՀՄՄ-ի Երեխաների առցանց պաշտպանության ուղեցույցների պաշտոնական տարբերակները ՄԱԿ-ի վեց պաշտոնական լեզուներով հասանելի են հետևյալ հղումով: