Վարչության անդամներ

«Հայաստանի Օպերատորների Միություն» վարչությունը բաղկացած է 9 /ինը/ անդամներից